top of page

JEAMS Klinik Mobil

Free Mobile Clinic: 

You help these families more than you can imagine

Health Education / Manaje Sante Ou

Check Out Our Health Ads

Montagne Nerette, Haiti

53 People Served in two days

Provided Free Mobile Clinic at Montagne Nerette in Haiti and created jobs for a few nurses and Doctors.

See more on our Facebook Page

Our First Nurse, Melienne

Health Information in Creole / Enfòmasyon Sou Sante an Kreyòl

Kisa Maladi Sist Oubyen Kist la ye?

Maladi Kist se yon gwosè abnòmal ki gen likid oubyen yon sibstans semi solid ki kapab bay ou gwo doulè. 


Sa se enfòmasyon sèlman, li pa yon dyagnosis. Tanpri, ale swiv doktè ou, si gen prolbèm e bezwen plis enfòmasyon sou sante ou.

Maladi Sist/Kist Nan Ovè

Kist Nan Ovè se yon Mas ki al fòme nan ekstremite tronp de falonp yon fi, epi ki lye ak Iteris li.


 Sa se enfòmasyon sèlman, li pa yon dyagnosis. Tanpri, ale swiv doktè ou, si gen prolbèm e bezwen plis enfòmasyon sou sante ou.

montagne-nerette-pictures
enfomasyon-sou-sante-an-kreyol

Your Generous Contribution Means the World 

VAnsanm, Ansanm, Nou Ap Kreye Yon Pli Bèl Ayiti

Nou tout se Doktè Ayiti, e si nou mete ansanm, nou ap kapab ede li, donk pli bèl kado ke ou kapab bay Ayiti se Sante. Tanpri, fè yon don..

Bay Kado Sante

Konsiltasyon gratis an Ayiti avèk gran kontribisyon lajan ke ou fè yo. Tanpri, pa neglije bay sa ou kapab.

advertisement-for-mobile-clinic
bottom of page